BİLGİ VE RANDEVU
444 0 212
0850 2 999 444

Esencan Hastanesi Meme Hastalıkları Tarama ve Tanı merkezi (EMETAM), en üst düzey güncel ve modern teknolojik cihazların tomosentez ve kontraslı mamografi gibi opsiyonlarla birlikte kullanıldığı, ultrasonografi ve manyetik rezonans eşliğinde biyopsilerin yapılabildiği kapsamlı bir tarama ve tanı merkezidir.

Ünitemizde Bulunan Cihazlar

Dijital Mamografi (Tam Alanlı Dijital Mamografi)

Film yerine, X-ışınlarını elektrik sinyallerine çeviren dedektörlerin kullanıldığı son yıllarda popüler hale gelen mamografi sistemidir. Dijital mamografide hastanın aldığı X-ışını miktarı (radyasyon dozu) yaklaşık %20-30 daha azdır. Dijital cihazlar oldukça hızlıdır bu nedenle hastanın mamografi cihazında rahatsız bir pozisyonda bekleme süresi azalır. Film basılmadığı için görüntüler çekim yapıldığı anda ekranda izlenebilir ve incelemeyi yapan teknisyen görüntü kalitesini kolaylıkla değerlendirebilir. Böylece hastanın çekim odasında kalma süresi kısalır ve teknik sebeplerle çekim tekrarları azalır. Görüntülerin parlaklığı, koyuluğu ve kontrastı ayarlanabildiği için, yoğun meme dokusu içinde gizlenen bulgular daha kolay ayırdedilebilir. Tüm görüntüler arşivlenebilir ve elektronik ortamda paylaşılabilir. Ünitemizde General Electric Senographe Essential marka tam alanlı dijital mamografi cihazı bulunmaktadır.

Tomosentez (3 Boyutlu Meme Görüntüleme)

X-ışını tüpünün meme çevresinde döndürülerek meme dokusundan ince kesitlerin elde edildiği ve memenin farklı açılardan değerlendirildiği, yeni gelişen ve ülkemizde sayılı merkezde bulunan bir dijital mamografi teknolojisidir. Meme tomografisi olarak da adlandırılır. Yapılan işlem mamografi çekimi ile aynıdır ancak meme dokusu daha az sıkıştırılır. Kullanılan X-ışını ol-dukça düşüktür. Bu yöntemle, özellikle yoğun meme dokusu tarafından örtülen küçük kitleler ya da kanser açısından şüpheli bulgular daha ayrıntılı bir şekilde ortaya konur. Tomosentez, ek görüntüleme yöntemlerine duyulan gereksinimi azaltarak hastaların geri çağrılma oranlarını azaltır. Ünitemizde General Electric Senographe Essential marka tam alanlı dijital tomosentez yapabilen mamografi cihazı bulunmaktadır.

Kontrastlı Spektral Mamografi

Ülkemizde henüz çok az sayıda merkezde kullanılmakta olan kontrastlı mamografi, çok yeni bir görüntüleme tekniğidir. Uygulama, rutin dijital mamografi cihazı ile gerçekleştirilir. İnceleme öncesinde hastaya damar yoluyla iyotlu kontrast madde verildikten sonra, memeye düşük ve yüksek enerjili X-ışınları gönderilir. Elde edilen görüntüler birbirlerinden çıkarılarak, sadece şüpheli bölgedeki kontrast tutulumu ortaya konur. Problem çözücü olarak manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’ ye başvurulması planlanan şüpheli durumlarda, MRG’ye gerek kalmadan, hızlı ve doğru tanı konmasına olanak sağlayan daha ucuz bir yöntemdir. Önümüzdeki yıllarda MRG’nin yerini alabileceği düşünülmektedir. Ünitemizde General Electric Senographe Essential marka spektral mamografi cihazı bulunmaktadır.

Meme Ultrasonografisi (US)

İnsana kulağının duyamayacağı yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak yapılan incelemedir. X-ışını içermez. Meme dokusu sıkıştırılmadığı için ağrıya neden olmaz. Yoğun meme dokusuna sahip kadınlarda meme dokusu tarafından gizlenmiş olabilecek bulguları, memede ele gelen kitlelerin boyut, şekil, içeriği ve son yıllarda kullanılmaya başlanan elastografi tekniği ile kitlelerin esnekliği değerlendirilerek, kitleler hakkında iyi huylu ya da kötü huylu oldukları ile ilgili fikir edinilebilir. Merkezimizde, son yıllarda üretilen yüksek teknolojiye sahip General Electric Logic S7 marka cihaz bulunmaktadır. Cihaz ile birlikte kullanılan matriks US probu ile meme dokusu çok daha detaylı bir şekilde incelenebilir ve erken meme kanserinin habercisi sayılabilecek kalsifikasyonlar (Kireçlenmeler) ortaya konabilir.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)

Güçlü bir manyetik alan içine yerleştirilmiş meme dokusuna radyo dalgaları gönderilerek dokudaki hidrojen atomlarının uyarılması ve bu uyarıların elektrik sinyallerine çevrilerek bilgisayar ekranına aktarılması ile görüntü oluşturulan yöntemdir. X-ışını içermez. Her iki memede birden fazla kanser varlığını araştırmak, meme kanseri nedeniyle koruyucu cerrahi yapılan kadınlarda, silikon protezli ya da yoğun meme dokusuna sahip yüksek riskli genç kadınlarda mamografiye ek olarak bilgi elde etmek amacıyla başvurulabilir. Ünitemizde 1.5 Tesla General Electric marka HDE model MRG cihazı bulunmaktadır. Bu cihaz ile bilimsel veriler ışığında meme ile ilgili tüm ileri görüntüleme sekansları uygulanabilmektedir.

Ünitemizde yapılan girişimsel işlemler

İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi

Ultrasonografi eşliğinde yapılır. Meme kistlerinin boşaltılması, koltuk altında büyümüş lenf bezle-rinin değerlendirilmesi ya da derinde ve küçük boyutlu kitlelerden örnekleme yapılması amacıyla kullanılmaktadır.

Kalın İğne Biyopsisi

Ultrason rehberliğinde, lokal anestezi yapılarak, daha kalın biyopsi iğnesi ve bu iğnenin yerleştirildiği bir tabanca kullanılarak yapılır.

Mamografi ya da Ultrasonografi Rehberliğinde Telle İşaretleme

Memede ele gelmeyen şüpheli lezyonların mamografi ya da ultrasonografi eşliğinde bir tel yardımıyla işaretlenmesidir. Bu işlem, cerrahın operasyon sırasında çıkarılması planlanan lezyonun bulunduğu bölgeye doğru ve kolay bir şekilde ulaşması için rehberlik eder.

MRG Eşliğinde Meme Biyopsisi

Ülkemizde sayılı merkezde yapılabilen bir biyopsi yöntemidir. Biyopsi işlemi, mamografi ya da ultrasonografide gösterilemeyen ve sadece MRG’de görülebilen şüpheli bölgenin, MRG ünitesinde koordinatlarının özellikli bilgisayar programları aracılığıyla belirlenmesinden sonra yapılır. İşlem bitiminde hasta aynı gün içerisinde eve gidebilir.

Görsel Destek

Tasarım: Bimus ve Tekin Web

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Copyright 2013-2016 Esencan Hastanesi