Esencan Hastanesi Facebook Sayfası Esencan Hastanesi Twitter Sayfası Esencan Hastanesi Instagram Sayfası Esencan Hastanesi Harita Esencan Hastanesi Telefon
444 0 212
Bilgi ve Randevu

sizofreni1

Şizofreni Nedir?

Şizofreni; genç yaşta başlayan, kişinin düşüncesini, davranışlarını, duygularını ifade şeklini, gerçeği algılamasını çarpıtan ve kişiler arası ilişkilerini bozan ciddi bir ruhsal bozukluktur.

Şizofrenide beyindeki bazı kimyasal maddelerin üretiminde ve iletiminde bir bozukluk oluşur ve beynin bazı bölgelerinde yapısal değişiklikler meydana gelir. Şizofreni hastaları çoğunlukla toplumda, işte, okulda ve kişiler arası ilişkilerde problem yaşarlar.

Şizofreninin Sebebi Nedir?

Hastalığın ortaya çıkmasına neden olan birden fazla etken vardır. Bunlar kalıtımsal nedenler, beyindeki yapısal değişiklikler ve bazı kimyasal maddelerin rolü ile çevresel faktörler olarak sayılabilir. Şizofreni, kalıtımsal yatkınlık zemininde çevresel faktörlerin de etkisiyle ortaya çıkabilen bir hastalıktır. Hastalığın oluşumunda kalıtımsal faktörler çevresel faktörlerden daha ön plandadır.

Belirtileri Nelerdir? Nasıl Başlar Ve Seyreder?

Çoğunlukla hastalığın başlangıç döneminde tipik belirtiler başlamadan önce kişinin işlevselliğinde bir azalma görülür. Uykusuzluk, sinirlilik, bunaltı, dikkatini toplamada güçlük gibi şizofreniye has olmayan belirtiler görülebilir.
Hastalık birdenbire ve her çeşit psikolojik stresle başlayabileceği gibi yıllar içinde yavaş ve sinsi bir şekilde de başlayabilir. Hastalığın tipik bir belirtisi yoktur. Belirtiler genel itibariyle pozitif ve negatif belirtiler olarak 2 gruba ayrılabilir. Sık görülen başlama biçimi çevreye karşı ilgi, istek azalması, kişisel bakımda azalma, kendi bedeni ve düşünceleri ile aşırı derecede uğraşma, acayip, dağınık ve anlamsız konuşma, duygulanımda azalma ve küntleşme görülebilir. Ayrıca, halüsinasyon, kötülük göreceğine dair düşünceler, saldırganlık ve uykusuzluk görülebilir.
Hastalığın seyrini ve sonlanışını önceden bilmek mümkün değildir. Bazı hastalarda iyilik dönemleri ve ataklar halinde devam eder. Bazılarına ise kronikleşir ve sürekli bir hal alır. Olumlu seyir özelliklerine sahip bazı hastalarda da uzun yıllar iyilik hali devam edebilir.

Sık Görülen Bir Hastalık Mıdır?

Şizofreninin görülme sıklığı ortalama %1 dolayındadır. Kadın ve erkeklerde arasında görülme sıklığı açısından belirgin bir farklılık yoktur. Erkeklerde hastalığın başlangıç yaş aralığı 15-25 iken kadınlarda 25-35'dir.

Tanısı Nasıl Konur?

Psikiyatri uzmanınca, başvuran kişinin ayrıntılı ruhsal muayenesi sonucunda gerekirse aile üyelerinden de bilgi alınarak konur. Tanı esnasında gerekli olgularda nöropsikiyatrik inceleme, EEG, Kraniyal MR, BT ve biyokimyasal incelemeler yapılır.

Hastalığın Seyrini Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Şizofreni hastalığının erken tanınması ve tedavi edilmesi büyük önem taşımaktadır. Şizofreni gelişmeye başladıktan sonra ne kadar erken fark edilir ve tedavi sürecine başlanırsa, hastalığın belirtileri de o kadar etkin bir biçimde denetim altına alınır.

Tedavisi Nasıldır?

Hastalığın ilk aşamasında ve atak döneminde ilaç tedavisi şarttır. Hastalığın alevlenme dönemlerinde gerekirse hastanede yatarak tedavi edilir. Nadiren bazı hastalarda da elektroşok tedavisi uygulanabilir. İlerleyen dönemlerde hekimin gözetiminde ilaç dozu kademeli olarak azaltılabilir. Son yıllarda yeni ilaçların da kullanılmaya başlanmasıyla birlikte hastalık daha yüksek oranda tedavi edilmekte ve daha az ilaca bağlı yan etkiler gözlenmektedir.

Hastalık kontrol altına alındığında ilaç tedavisine ek olarak psikososyal tedaviler ve sosyal beceriler kazandırmaya yönelik eğitim programları uygulanır. Böylece, hastanın ve ailenin hastalık hakkında bilgilendirilmesi, hastalıkla baş etmenin kolaylaştırılması ve işlevsellik artırılmaya çalışılır.

Sonuç olarak; şizofreni tedavisinde hasta hekim ve aile iş birliği çok önemlidir. Şizofreni kronik bir hastalık olmasına rağmen, erken dönemde tanı konulup tedaviye başlanması ile hastalarda ya belirgin düzeyde iyileşme olduğu ya da tamamen iyileşmenin sağlandığı gözlenmiştir.

Uzm. Dr. Murat ASLAN
Psikiyatri Uzmanı

 

 

ONLINE İŞLEMLER